Hvem er vi?

Fjordlandskirken Frederikssund Frimenighed består af kristne mennesker, der ønsker at dele troen med andre og være en del af et kristent fællesskab.

Fjordlandskirken Frederikssund Frimenighed blev oprettet i 1995. Kirken bygger på evangelisk-luthersk teologi (bekendelsesskrifter). 

Der er 50-60 medlemmer af kirken, og der kommer i gennemsnit ca. 40 mennesker til gudstjeneste hver søndag formiddag.