Hvem er vi?

Frederikssund Frimenighed, er en Kirke.

Frimenigheden består af kristne mennesker, der ønsker at dele troen med andre og være en del af et kristent fællesskab.

Frederikssund Frimenighed blev oprettet i 1995. Kirken bygger på evangelisk-luthersk teologi (bekendelsesskrifter). 

Der er 50-60 medlemmer af menigheden, og der kommer i gennemsnit ca. 40 mennesker til gudstjeneste hver søndag formiddag.