Arbejdsgrene

Søndagsskole i forbindelse med gudstjenesterne: Krista Andersen m.fl

Sjælesorg i menigheden: Ældsterådet og Missa Eriksen

Legestue: Charlotte Munk og Missa Eriksen

Torsdagsmødetilrettelæggelse: Merete Bruun, Bodil Svendsen og Brian Damsgaard

Lovsang: Lone Højland, Elisabeth Ryborg, Torben Eriksen